Financieel beheer

De ondersteuning van Pecunia Bewind gaat verder dan alleen bewindvoering.

Waar het allemaal om draait.

Persoonlijke aandacht voor cliënten. Wij zorgen ervoor dat u weer rust en stabiliteit terug krijgt in uw financiële huishouden. We zijn ook aangesloten bij:

Logo-NBPB-V1b-rgb       Logo Horus      logo NBBI

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een maatregel die een kantonrechter kan uitspreken indien u niet meer in staat bent om uw financiële belangen zelf te behartigen. Dit houdt in dat een onafhankelijke deskundige zoals Pecunia Bewind uw financiële huishouding overneemt. Wij dienen vervolgens hierover verantwoording af te leggen aan de kantonrechter.

Wellicht bent u door lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden in een situatie terecht gekomen waardoor u financieel niet goed meer voor uzelf kunt zorgen. Pecunia Bewind kan u dan helpen met zaken als het beheer van uw vaste lasten zoals huur-/zorgtoeslag, belastingaangiftes enz.

Bij bewindvoering gaat het om uw financiën en wij gaan hier betrouwbaar mee om. Pecunia Bewind handelt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. Al uw gegevens worden digitaal beschermd in ons systeem en kunnen alleen door de bewindvoerders en uzelf ingezien worden. Uw geld wordt beheerd op een rekening bij een van de grote banken in Nederland.

Financieel Beheer Pecunia Bewind
Werkwijze
Zodra de rechter Pecunia Bewind als uw bewindvoerder heeft toegewezen gaan wij voor u aan de slag om uw financien te stabiliseren. Afhankelijk van uw huidige situatie, uw inkomsten en uitgaven stellen we een budgetplan met u op. Daarna gaan we de stappen bepalen om uw situatie op orde te brengen. De werkwijze hangt volledig af van uw situatie. Het is echt maatwerk dat u krijgt. Ook brengen we al uw schulden in kaart. We schrijven al uw schuldeisers aan waarin we uitleggen hoe we een haalbaar traject hebben uitgewerkt om uw schulden af te lossen. We openen een beheerrekening. Hierop komt uw inkomen binnen en worden uw (vaste) lasten betaald. Ook openen wij een leefgeldrekening. Hierop ontvangt u geld voor uw levensonderhoud. Pecunia Bewind onderhoudt namens u ook de contacten met de woningbouwvereniging, energieleverancier, waterbedrijf, zorgverzekeraar en zo nodig met maatschappelijk werk en overige hulpverlening.

Taken bewindvoerder
 • Aanvraag onderbewindstelling indienen bij de kantonrechter;
 • Aanvragen beheer- leefgeldrekening;
 • Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen;
 • Budgetplan opmaken (overzicht inkomsten en uitgaven);
 • Betalen vaste lasten;
 • Betalen overige ‘losse’ rekeningen;
 • Invullen belastingaangifte en aanvragen heffingskortingen vanaf het jaar waarin u onder bewind bent gesteld;
 • Aanvragen huur- en zorgtoeslag via de Belastingdienst;
 • Aanvragen bijzondere bijstand;
 • Aanvragen kwijtscheldingen vanaf het jaar waarin u onder bewind bent gesteld;
 • Inventariseren van schulden;
 • Begeleiden naar schuldhulpverlening;
 • Treffen van betalingsregelingen;
 • Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering;
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter.
Wil je klant worden

Door gebruik te maken van dit formulier ga je akkoord met ons Privacy Beleid

Winkelwagen